kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

A szénacsinálás ideje megkezdődött, ehhez a munkához kapcsolódunk a hét tárgyával: férfi  bőröv (tüsző, dészű, diszű szíjú, gyüsző, gyűszűszíju) Elnevezései a varró eszköz ill. a varrás folyamatának elnevezéséből ered.

jo01

Leltári száma: 2015.08.56 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, vastag cserzett bőrből készült, duplafalú bőröv. Szironyozott díszítésű, azaz vékony szőrtelen bőrszíjjal hímzett.  Egész magyar nyelvterületen használt viseletdarab, ami  például Dunántúlon hamarabb kiment a divatból, de Erdélyben a 19. század végéig viselték.

jo05

Speciális, hagyományos övfajta a (férfi) tüsző 15–20 cm széles, kétrétűen vett, cserzett vagy zsírozott, ló- vagy marhabőrből varrt, elején zsebforma erszényekkel és réz- vagy más fémcsatos keskenyebb szíjakkal ellátva. Az egész Kárpát-medencében jelentős a paraszt- és pásztorviseletekben. (MNL.)

A tüsző fizikai munkavégzéskor tartja az izmokat. Zsebeiben pénzt, tűzszerszámot, bicskát és egyéb kisebb személyes használati tárgyakat tartanak.

Használatáról a folklórban is találunk adatokat, például ebben a válaszúti népdalban:

jo07

 Kaszás csillag jár az égen,

Kaszál a rózsám az réten.

Ha ő kaszál, én takarok,

Ott is néki jót akarok.

 

Arany díszű a derekán,

Nem hajol a kasza után.

Ha a füvet lekaszálja,

Várom este vacsorára.

                  (válaszúti népdal részlet, Kallós Zoltán közlése)

 

The object of the week

Wide leather belt

jo13

Summer is here and in several places the hay-making has started. Therefore the object of the week is a men’s leather belt, which they used for physical work. The belt held  their ab muscles and ptotected the workers from injuries.

jo14

 

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚNIUS 13. PÁDUAI SZENT ANTAL NAPJA

A Remete Szent Antalhoz (jan. 17.) fűződő néphagyományokat sok helyen átruháztak Páduai Szent Antalra. Páduai Szent Antal a katolikus egyház egyik legkedveltebb szentje, ezért sok templomban láthatjuk az ő legnépszerűbb ábrázolását: egy barna csuhában álló szerzetes kisgyermekkel és liliommal a kezében.

jo006

E naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüze, az orbánc gyógyítása ráolvasással, sok helyen különböző bőrbetegségekkel, égető fájdalmak gyógyításával kapcsolják össze nevét. Emiatt sok helyen tilos volt tüzet gyújtani ezen a napon.  Főként az asszonyok számára tartották dologtiltó napnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen.

jo009

Egyes vidékeken, például Zentán Szent Antal napja férjjósló nap. Az egész nap kenyéren és vízen böjtölő lány éjfélkor átlépi az ágyat, gyertyát gyújt, tükröt tesz maga mellé és mondja:

Szent Antal kérlek,

Mutasd meg nékem,

A jövendőbelimet.

(Penavin 1988: 105) (MN VII.)

Ehhez a szokáshoz kapcsolódunk a hét tárgyával, az asztali tükörrel. Általában beretválkozótükörnek nevezik, de gyakori elnevezés az álló-, lábas- és talpas tükör is.

jo012

Leltári száma: 2015.05.70.1,2 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a tárgy vásárlás útján került múzeumunkba. Györgyfalváról, Bandi Katitól vásárolta Kallós Zoltán. Az ő elmondásából tudjuk meg azt is, hogy ezt a tükröt főleg a férfiak hetenként egyszeri, szombat vagy vasárnapi borotválkozásuk alkalmával használták leginkább.  Előfordulhatott az is, hogy egy leány kapta szerelmi ajándékul. A tiszta szoba ablakában tartották rendszerint, és használatkor kivitték. A kis fiókjában a borotválkozáshoz szükséges eszközöket tartották, borotvát, borotválkozó ecsetet és szappant.

Tükörtartó állványai fából esztergáltak, újrafestés nyomai fedezhetők fel rajta.

jo014

 

Object of the week

June 13th The day of St. Anthony of Padua

Table mirror

jo015

There was a folk belief, when on the night of St. Anthony of Padua the girls light a candle next to the mirror, they can see their future husband. That’s why the object of the week is a table mirror. Usually that object used by man for shaving and they kept in the drawer shaving tools such as razors, soap and shaving brush.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚNIUS 1. Gyermeknap

Egy  viszonylag újabb keletű szokáshoz, a gyermekeknek – és talán felnőtteknek is – olyan kedves naphoz egy régi tárgyat kapcsolunk. Gyermeknap alkalmából múzeumunk egy különleges darabját mutatjuk be, a cumisüveg felmenőjét, a csecses csuport.

jo01

Ez a műtárgy vásárlás útján került múzeumunkba, származási helyét pontosan nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy Tordáról vagy Kolozsvárról származik. A cumisüveg térhódításáig gyakran használt, praktikus eszköz volt, hiszen a hasán lévő kiöntőcsövön keresztül a csecsemő a folyadékot könnyen kiszívja. Ólommázas cserépedény.

Leltári száma: 2009.02.73 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo02

A gyereknapot első alkalommal 1925-ben a genfi Gyermekjóléti Konferencián  említették meg először, ahol 54 ország képviselői elfogadtak egy gyermekvédelmi nyilatkozatot. Ezután sok országban bevezették a gyermeknapot.

jo04

 Romániában szovjet hatásra kezdték el ünnepelni. 1949 novemberében tartották meg Moszkvában a Demokrata Nők Nemzetközi Szövetségének gyűlését, ahol a szovjet propaganda témáit tárgyalták meg: a résztvevők úgy látták, hogy az "imperialista veszélytől" senki nem menekülhet, sőt a gyerekek sokkal jobban ki vannak téve a veszélynek. Kijelentették, hogy sürgősen tenni kell valamit a gyermekek körülményeinek javítása érdekében, és ezért  június 1-jét a gyermekek nemzetközi napjává nyilvánították. A moszkvai határozatot hamarosan a többi kommunista állam is átvette, így a Román Munkáspárt 1950. március 22-én tartott ülésén első napirendi pontként szerepelt a nemzetközi gyermeknap megrendezésének kérdése. Romániában tehát 1950. június 1-jén ünnepelték meg először a gyermeknapot.

A rendszer azóta változott, de a gyermekek nemzetközi napját, a gyermekeket ma is ünnepeljük.

jo05

 

The object of the week

June 1th, International Children’s Day

This day is celebrated since 1950 in Romania. Because of the international children’s day, the object of the week is a mug with beak. This is the predecessor of the nursing bottle. Because of his shape, the baby can easily drink from it.

jo06

 

A hét tárgya

A hét tárgya

MÁJUS 25. ORBÁN NAPJA

Orbánt a néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a szőlőben, és Orbán-napon  körmenetben keresték fel azt. Orbán napjához kapcsolódunk a hét tárgyával: vagdalásos párnahuzat szőlőfürttel és szőlőlevéllel.

jo03

Leltári száma: 2003.22.30 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab Válaszútról került a múzeumunkba, itt vásárolta Kallós Zoltán. Vetett ágyra valóünnepi párna, díszes, nem használatos darab. 1930-40-es években készülhetett, házi vászonból,vagdalásos hímzéssel. A vagdalásos elnevezés arra utal, hogy a vászon szálait, a minta szerint felvágják és kihúzzák. A szálakat mindkét irányban úgy húzzák ki, hogy ezáltal  négyzetek keletkezzenek. Az elvágott szálak végződéseit apró, egyenletes laposöltésekkel varrják le, az áttört felületeken a szálakat körülsodorják. Ez a módszer csak sűrűszövésű,  kemény vászonnál  alkalmazható, lazább alapanyag esetében körülvarrt minta után vágják csak át a kihúzandó szálakat. Ez a technika az egész magyar nyelvterületen ismert és használatos volt.

jo06

A szőlőtermelő falvak Orbántól a szőlőhegy védelmét és a bő termés biztosítását várták. Orbán tiszteletére a nagyobb szőlősökben szobrot állítottak. Volt, ahol fatörzsből vagy szalmából készítették. Jó idő esetén egész nap óbort ittak, és Orbán szobrát vagy az őt jelképező tárgyat borral locsolták, dicsérték. Rossz idő esetén szidták, köpködték, locsolták, pálcával verték, a szalma vagy fa Orbán-jelképet elégették (Borus 1981: 53). Adonyban virágokkal és zöld ágakkal feldíszített kápolnában tartották az Orbán-napi misét. Ezekből a virágokból mindenki igyekezett egy keveset a présházba vinni, abban a hitben, hogy az Orbán-napi szentelt virág megvédi az épületet a villámcsapástól (Lukács 1988: 104). (MN VII.)

jo07

Az erdélyi szász szőlősgazdák védőszentje volt Orbán, tiszteletére, a gazdák és a szőlő védelme reményében istentiszteletet tartottak. Úgy vélték, hogy csak eddig a napig kell félteni a szőlőt,mert ha eddig nem fagy meg, akkor az évben jó szőlőtermés várható. (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások)

 

Object of the week

May 25th Day of Orban

Pillowcase with grape motive

jo08

The wine-growers believed that this day is the last one,  when the grape can freeze. When the weather is warm that day, they can expect a good harvest. Therefore the object of the week is a pillow case with grape motive on it, from Válaszút.

jo10

 

A hét tárgya

A hét tárgya

A hétvégén üljük Pünkösd ünnepét, sor kerül tehát a csíksomlyói pünkösdi búcsúra is. A gyimesi és moldvai csángók által kedvelt és minden évben meglátogatott búcsújáróhely Csíksomlyó. Kallós Zoltán előszeretettel dokumentálta ezt a hosszú zarándokutat és a búcsún való történéseket. Így a hét tárgyának egy gyimesi csángó családot ábrázoló fotót választottuk ki Kallós Zoltán fotótárából, a 70-es évekből.

csángó fiúk

Adattári száma: HH_CD_KaZo_FoND_009_FoD_01_01_07-08 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Pünkösd neve a görög pentekosztész „ötvenedik” szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.

Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep, május 10-e és június 13-a között. A magyar pünkösdi szokások a keresztény ünnephez pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdi zöldágazás, májusfa, valamint pünkösdi mulatságok, táncok, játékok.

Pünkösddel kapcsolatos időjárás- és termésjóslásra is van példa. Gyimes-völgyben úgy tartották, ha ilyenkor esik, akkor jó termés várható. Baranyában, Palicson is mondják: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz.” Az eső azonban nem kívánatos, mert a „pünkösdi eső ritkán hoz jót” (Penavin 1988: 94).

A pünkösdi harmattal kapcsolatosan is élt az a hit, hogy gyógyító-, varázsereje van. Turán pünkösdkor harmatot szedtek, amit a szembaj ellen tartottak foganatosnak. A zsebkendőbe szedett harmatot pedig a szeplő ellenszerének. Turán a falon függő szentkép elé virágokat is tesznek, például vadbodzát, ha valaki beteg, ebből főznek neki teát.

Mint minden nagy ünnepen, ilyenkor is tiltották az állatok befogását és a kenyérsütést is. (MN VII.)

The object of the week

Photo of Kallós Zoltán

The picture is taken at the pilgrimage of Csíksomlyó at Pentecost. It portrays a praying family at the church. The family is from the Gyimes valley.

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 94 vendég böngészi