"Kedves Látogatóink! A Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény 2018. május 1-én, kedden zárva tart. Május 2-án a megszokott rendben, 9-től 16 óráig várjuk Önöket!"

 

kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

JANUÁR 22. VINCE NAPJA

Vince napján a szőlőtermelők figyelték az időjárást. Szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermésre jósoltak. A közismert időjárási regula így hangzik:

Hogyha szépen fénylik Vince,

Megtelik borral a pince.

A moldvai magyaroknál a következő változatot jegyezték fel:

  Fényes Vince, tele pince.

Ködös Vince, üres pince.

     (Bosnyák S. 1980: 119)

jo02

A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt metszettek, amit a meleg szobában vízbe állítottak, s abból, hogy mennyire hajtott ki, a következő év termésére jósoltak. A kopácsi gazdák szerint sok bort kell inni ezen a napon, hogy bő legyen a termés (Lábadi 1988a: 294). Mind a vincevessző hajtatása, mind pedig a pincelátogatás a magyar nyelvterület más részein is szokás volt. A Vince-napi borral kapcsolatos hiedelemnek névetimológiás hátteret tulajdonít a kutatás a vinum (bor) szóval való rokon hangzás révén. (MN. VII.)

Ez alkalommal egy boroskancsót választottunk hét tárgyának.

jo03

Leltári száma: 2015.10.05 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab Zilahról származik és vásárlás útján került múzeumunkba. Készítésének idejét készítője a kancsóra festette, így biztosan tudhatjuk, hogy 1885-ben készült. Külső jegyeiben a zilahi kerámiák összes jellegzetességét hordozza; fehér alapon a díszítmények zöld, barna, kék vagy sötétlila.

jo04

Szilágy megye legjelentősebb fazekas központja Zilah, ahol nagyszámú mester dolgozott. A zilahi kerámiára hatással volt az ónmázas habán kerámia. Az edények felületét mezőkre osztják, s e mezőkben helyezik el a növényi elemekből álló motívumokat.  A díszítés eszköze a szaruból készült íróka. (NL.)

jo06

Object of the week

Wine jug from Zilah (Zalău, Sălaj County)

This week the object of the week is connected to wine, because according to the folk believes when on January 22th the weather is sunny, than the grape and wine harvest will be very good that year.

jo07

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Vízkereszt ünnepét elhagyva megkezdődik a farsang ideje, ami a nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. Ebben az időszak a mulatságok, szórakozás ideje. Ebben az időszakban elterjedt szokás volt az állatalakoskodás, azaz állatok megjelenítése, utánzása alakoskodással, álarcos játékkal. A magyar népi színjátszásban leggyakrabban a téli napforduló körüli időszakban, a farsangi ünnepkörben, a fonóban csak a nem vallásos népszokásokban és a lakodalomban fordul elő; legkedveltebb a ló-, a gólya- és a medve- és a kecskealakoskodás

jo01

A kecske utánzása, megjelenítése az állatalakoskodás gyakori formája. Elsősorban farsangkor a felvonulásokban, a fonókban, lakodalomban és ritkábban karácsonyi időszakban kerül rá sor. Erdélyben több helyen turkajárás a neve a kecskemaszkos szokásnak.  A kecskealakoskodás másik gyakori módja a fa kecskefej. Ez két részből áll: a nyélre erősített felső fejrészből és az ehhez kapcsolódó mozgatható áll-, ill. szájrészből. Ez utóbbit a játékos zsinórral mozgatja s utánozza az állat szájmozgását. Az alakoskodó személyt lepedő, guba, bunda, ponyva vagy pokróc takarja; vezetővel, a gazdával jelenik meg a jelenet helyén. Olykor nem egy, hanem két kecskealakoskodó jár egymással. A játék többnyire abból áll, hogy a kecske döfködi a leányokat, ijesztgeti a nézőket, a gazda eladásra kínálja. Ha két kecske van, egymással viaskodnak.

jo02

Ehhez a szokáshoz kapcsolódunk a hét tárgyával, ami egy kecske vagy helyi nevén turka.

Leltári száma: 2015.06.07 lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a turka Visából származik, vásárlás útján került múzeumunkba. Turkajáráshoz, a fent leírt szokáshoz használatos tréfás eszköz. Csengőkkel, zöld ágakkal, színes papírokkal, középen tükörrel, két oldalt pedig sallanggal díszített.

jo03

Object of the week

After Epiphany the carnival time is arriving. In Transylvania are many traditions attached to this holiday season. One of them is the using of animal costumes or animal shaped objects. The “Turkajárás” (literally: Going with the Turka) is a tradition, when the villagers go on a parade with this goat shaped object called Turka. Our object of the week is a Turka from Visa (Cluj county), and it is decorated with green leafs, bells, paper ornaments and ribbons.

jo04

jo08

 

A hét tárgya

A hét tárgya

DECEMBER 31. SZILVESZTER

A népi kalendárium szerint újesztendő első napjával összefüggő nap. Szilveszterkor – akárcsak az év más ünnepein és jeles napjain – a szokások és hiedelmek az emberi életre, az állatállomány és a termés bőségére vonatkoztak. Szilveszter éjjelén gombócfőzéssel, ólomöntéssel tudakozódtak a lányok jövendőbelijük neve és foglalkozása után. A szilveszteri szokásokban különösen éjfélkor van fontos szerepe a zajkeltésnek, melyet neveznek kongózásnak, csergetésnek, pergőzésnek, nyájfordításnak. A szilveszteri gonosz űző zajcsapás Erdély falvaiban is szokás volt. Magyarlapádon a serdülő fiúk kolompokkal, csengőkkel, ostorokkal, bádogdarabokkal lármáztak az éjféli harangszókor. Kicserélték az utcakapukat, a patakon át pallóként rakták, a lányos házak tetejére szalmaköteget vittek, hogy azzal jelezzék az eladó lányt. A szilveszteri kántálást másnap az újévköszöntés követte. (MN. VII.)

malac 01

A hét tárgya: malacpersely.

Leltári száma: 2015.10.28 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

malac 02

A szilveszteri szokások ma városon és falun egyaránt a hangos, vidám évbúcsúztatást jelentik. Mikor trombitával, petárdákkal búcsúztatják az óesztendőt, nem gondolnak arra, hogy milyen ősi gonosz űző, bőségvarázsló mágikus eljárásoknak az emlékei élnek ezekben a szokásokban is.

malac 03

A cseréppersely vagy pörső is igen régi forma. Nem árulja el,mennyi pénz rejlik benne, ezért a Székelyföldön néma a neve. Mivel a pénz és a gazdagság, a termékenység fogalma összefonódik, a perselyalakja a bőségre utal, mintegy arra biztatja a benne csörgő pénzt, hogy megfialjon. A legegyszerűbb gömbölyű perselyt – mely az egész országban általános és gyakori volt a középkortól kezdve, de ismert a régi rómaiaknál is – a tejet adó női mell alakjával hozzák kapcsolatba. Nyilvánvalóan a bőség gondolatát ébreszti a malac is. De sokféle más formában is készült persely vásárfiaként, gyermeknek való ajándéknak, sublótra állított dísztárgynak.(Kresz Mária: Magyar népi cserépedények)

malac 04

Object of the week

31th December- New Year’s Eve

Money box shaped like a pig

The last day of the year, many folk believes connected to this day. The girls can predict theirs future husband. Usually the people greet each other on the firs day of the year, and wish each other luck, money and rich harvest. The symbol of these things is a pig. Therefore the object of the week is a money box shaped like a pig.

malac 05

 

A hét tárgya

A hét tárgya

DECEMBER 24. SZENTESTE

Legnépszerűbb karácsonyi szokás a magyar nyelvterületen a betlehemezés volt. Nagyobb előkészületet, betanulást igénylő dramatikus játék, melynek több táji típusa is kialakult. A játéknak általában több szereplője van. A betlehemezés fő kelléke a jászol vagy templom alakú betlehem. A betlehemezés főbb jelenetei lehetnek az ún. szálláskeresés: József és Mária szállást keresnek, de nem fogadják be őket, a király, gazdag ember, vagy a kovács végül az istállóba küldi őket.

betlehem 02

 

A következő jelenetben az angyal a pásztorokat Betlehembe vezeti. Költögeti a mezőn alvó pásztorokat, akik azután ajándékaikkal az újszülött Jézushoz mennek. A betlehemezés része lehet az ún. Heródes játék is. Ebben a jelenetben a napkeleti bölcsek találkoznak Heródessel, majd az angyallal, aki figyelmezteti a bölcseket, hogy kerüljék el Heródest. A napkeleti bölcsek látogatását mutatja be Jézusnál, és Heródes haragját, esetleg a betlehemi gyermekgyilkosságról is szól.

betlehem 01

A betlehemezés fontos részét képezi a pásztorok évődése az öreg és süket pásztorral. A betlehemezés egyes jeleneteit gyakran önállósulva, külön szokásként adták elő. Így például a szálláskeresést az advent időszakában, a Heródes-jelenetet vízkeresztkor. Gyakran jártak házról házra csak a pásztorok tréfás jelenetével. Az erdélyi típusban az angyalon, pásztorokon kívül szerepel Szűz Mária, Szent József, a király szolgája.

betlehem 03

Ebben a változatban jellegzetes jelenet a szálláskeresés. Az erdélyi típus előadása különösen nagy előkészületet, betanulást igényelt. A szereplők feladatuknak megfelelő jelmezeket viseltek. Felnőtt férfiak játszották, kivéve az angyal és Mária szerepét, amit jó hangú gyerekre bíztak. (MN. VII.)

A hét tárgya karácsony alkalmával a múzeumunkban őrzött betlehem. Fa lécekből összeállított, papírral borított templom forma. Belül kis harang, amit kívülről is meg lehet szólaltatni, egy kis zsinór segítségével.

betlehem 04

Leltári száma: 2015.21.01. Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Szépkenyerűszentmártoni köszöntővel kívánunk áldott ünnepet minden olvasónak!

Adjon isten sokakat,

sok karácsony napokat,

búzát, bort eleget,

az üvegnek feneket,

hogy ihassunk eleget,

biket, bakot, barackot,

szőrőstökű malacot.

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

betlehem 05

Object of the week

This church made from wood and paper, and used to a Christmas tradition, called „betlehemezés”.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Ezen a héten egy fotót választottunk ki Kallós Zoltán fotótárából.

A képen Gulyás Gyulát – többek között –  a Balladák filmjének egyik rendezőjét és egy betlehemes figurát látunk. A Balladák filmjének másik rendezője Gulyás János volt. A felvételt Izményben készítette Kallós Zoltán, 1984. január 7.-én.

HH CD KaZo FoND 016 FoD 01 04 33-34

Adattári száma: HH_CD_KaZo_FoND_016_FoD_01_04_33-34 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Object of the week

This week we have choosen a photo from Kallós Zoltán’s photoarchive.The photographer captured a photo of Gyula Gulyás, who is one of the Gulyás brothers. He is the director of the film „Balladák filmje”. There is a figure too on the picture, which is related to a Christmas tradition, called „betlehemezés”.

The photo was taken 7th January 1984, in Izmény by Zoltán Kallós.

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 106 vendég böngészi