kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

Augusztus 9.-én zárta be kapuit a Kalotaszentkirályi Népzene- és Néptánctábor, és egyúttal kezdetét vette a XXIV. Nemzetközi Mezőségi Népzene- és Néptánctábor Válaszúton. A múlt hét tárgya a táborhoz kapcsolódva egy kalotaszegi női ing volt. A táborozókkal együtt vándoroljunk át mi is egy másik tájegységre, és a hét tárgyaként ismerkedjünk meg a Mezőség egyik viseletdarabjával. Ez a darab egy mezőkeszüi női felső ruha, amely adományozás útján került múzeumunkba.

jo01

Leltári száma: 2015.17.04 Lelőhely: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

A mezőségi magyarság szinte minden ruhadarabját maga készítette, melyek sokszor egy életre szóltak és kevésbé hatottak rá a divat korabeli változásai. A lányok és asszonyok 40 éves korig mellénnyel egybevarrott szoknyát hordtak, melyet Magyarpalatkán például köntösnek neveztek. Az öregek a fersinget (szoknyát) és a lájbit, vagyis a mellényt külön viselték. (Tőkés Béla: A mezőségi magyar viselet)

jo02

Ez a darab egy mell alatt szabott felsőruha. Barna selyembrokát anyagból készült. Felül, a mellény középen gombsorral záródik, fekete bársony szalaggal és fémből készült flitterekkel díszített. A szoknya alsó részére nehezéknek fekete bársony anyagból szegélyt varrtak, amitől tánc közben jellegzetesen forog. A szegély felett fémszálból készült szalaggal ékesítették.

jo03

Kallós Zoltán elmondása szerint ezt a ruhát idősebb asszony és fiatal lány egyaránt hordhatta. Azt is tőle tudjuk, hogy az ünnepi ruhát általában selyembrokát anyagból varrattatták, melyet a környékbeli vásárokon szereztek be, hétköznapokon viselt darabokat pedig karton vagy vászon anyagból készítették. A ruha alatt lebegőujjú inget és pendelyt viseltek. A színben és anyagban a ruhához illő kötényt pedig közvetlenül a mell alatt kötötték ruha elé.

jo04

 

Object of the week

After the ending of the Folkdance and Folkmusic Camp of Kalotaszentkirály another camp opened his gates: the 24th International Folkmusic and Folkdance Camp of Mezőség in Válaszút. Related to this the object of this week is a woman’s dress from Mezőkeszü, Mezőség (Chesău, Cluj County). This is a typical women’s clothing from Mezőség, because the skirt and the vest is sewed together. Usually young girls and women to the age of 40 wore this type of dress. The older women wore the skirt and the west separated.

jo06

jo11

 

A hét tárgya

A hét tárgya

A nyári tánctáborok javában zajlanak, a héten nyitotta meg a kapuit a XXV. Nemzetközi Kalotaszentkirályi Népzene- és  Néptánctábor, ennek apropóján mi is egy kalotaszegi hét tárgyával készültünk. Ami nem más, mint egy kalotaszegi női ing.

jo02

Leltári száma: 2014.04.60 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, Zsobokról származik. Ünnepi, írásos hímzéssel sűrűn díszített darab. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk, hogy a kalotaszegi ruhadarabok, mintája és színe fontos információkat hordozott viselőjéről. Mindig a leány és a menyecske ruhája volt a legcifrább, legdíszesebb. Az idősek, gyászt viselők az egyszerűbb, sötétebb darabokat hordták.

jo03

Ez a darab az úgynevezett mellévarrott ujjú gyolcsing, mely az egész magyar nyelvterületen jellemző volt, mintája az, ami tájspecifikussá és különlegessé tette. A mellévarrott ujjú ingek ujján a hosszanti toldásvonalat fent vízszintes hímzett csík – Kalotaszegen vállfű – is díszíthette.

jo05

Noha ismert a korai és az egész magyar nyelvterületről előkerült hosszú, bevarrott ujjú ing, itt az igen bő, mellévarrott ujjú rövid gyolcsing a jellemző. Ezek a hímzés elhelyezésével, színével és mértékével nyerik el kifejezőképességüket: a piros vállfűs ing T alakban elhelyezett dús hímzésével a fiatalok ünneplője volt (az egészen fiatalokén csak keskeny a hímzés), a kötéses, csak hosszában kivarrt ujjú ing férjes asszonyokat illetett, a dísztelen parasztos ing egyszerűséget, munkaalkalmat, öregkort vagy éppen gyászt jelentett. A hímzés fekete színe azt hivatott közölni, hogy aki ilyen inget vesz magára, az úrvacsorázni indul, böjtöl, gyászban van vagy öreg. (NL.)

jo07

Object of the week

This week the 25th Folkdance and Folkmusic Camp of Kalotaszentkirály takes place, and that’s why, the object of the week is woman’s shirt from Zsobok, Kalotaszeg.

This shirt is very rich decorated, because it belonged to a young woman. The young, unmarried girls wore always the most decorated clothes. The embroidery is made with the so called „written” technique, because the women who made it, wrote the pattern first.

jo08

jo11

jo13

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Ezen a héten a bemutatásra kiválasztott tárgy gyűjteményünk egyik különleges darabja, melyet a lányok, asszonyok a fonáshoz használtak. Ez a tárgy egy övguzsaly.

Leltári száma: 2015.11.88 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo02

Ez a guzsaly vásárlás útján került múzeumunkba, Kallós Zoltán egy gyűjtőtől vásárolta Szamosújváron, de eredetileg a Nyugati-havasokból származik.

A guzsalynak négy változata ismert magyar nyelvterületen, a legkisebb, legvékonyabb az övguzsaly. Ezt, – ahogy a neve is mutatja – az övbe tudták szúrni, vagy a hónuk alá fogták és így menet közben, járás közben is lehetett vele fonni. Ilyen alkalom lehetett a pásztorkodás, mikor az állatokat figyelve, vagy utánuk sétálva tudtak fonni ezzel az eszközzel.

jo04

A fából készült használati eszközök, melyeket minták sokaságával díszítenek legtöbbször érzelmekről árulkodnak, itt néhány betű is a segítségünkre siet, hisz ez a darab dedikált és évszámmal ellátott. Egyik oldalán: „ G. D” másik oldalán: „ A. 1947”

jo05

Maga a guzsaly gyakran gazdagon faragott, ritkábban festéssel is díszített rúd, amelyre fonásnál a rostcsomót felkötik. A guzsalynak magyar nyelvterületen négy fő típusa használatos: Az övguzsaly kb. 1 m hosszú. A fonó nő bal karja alatt az övébe dugva vagy bal hóna alatt a karjával magához szorítva rögzíti, így járás közben is tud róla fonni. Ma ezt a típust jobbára a délszlávok és a románok használják, így a magyar nyelvterület D-i és K-i peremén, az e népekkel erősen keverten élő magyarságnál fordul elő.

jo06-b

 A rúdguzsaly az előzőnél jóval hosszabb, rendszerint ülve, a térdek közé szorítva fonnak róla. Erdély magyarsága, főleg a székelyek használják. A talpas guzsaly, ami a köztudatban a legismertebb, kb. másfél méteres rúd, alul egy- vagy kétszárnyas talpba rögzítve. A talpra fonás közben ráülnek, hogy a guzsaly biztosan álljon. A székes guzsaly hosszú, sima rúdja egy kis gyalogszék formájú lábazatból áll ki, így a guzsalyt a fonónak nem kell külön rögzítenie. (NL.)

jo08

 

Object of the week

Distaff

It is a tool used in spinning. It is designed to hold the unspun fibers, keeping them untangled and thus easing the spinning process. It is most commonly used to hold flax, and sometimes wool, but can be used for any type of fiber. This object is from the Western Carpathians, and it is the smallest type of distaff. The woman can walk during the spinning with this tool. It was a love gift from the boy to the girl. It is a monogram: „G.D” and a year mark on it: „A. 1947”

jo10

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚLIUS 26. ANNA NAPJA

A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén e napon szedték az ún. annababot. Medvesalján Anna-nap előtt egy héttel kell kiszedni a hagymát, mert akkor tovább eláll. A Drávaszögben is ekkor szedik ki a vöröshagymát. Doroszlón és Topolyán úgy vélik, hogy Anna a kötényében hordja a bogarakat, ilyenkor rajzanak a legyek, s ahol nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja.

jo01

A Szent Annának szentelt kedd évszázadok óta asszonyi dologtiltó nap. Szent Annát Szeged környékén Kedd asszonya néven is emlegetik. (MN. VII.)

Anna nap alkalmából egy olyan textíliát választottunk bemutatásra, melyet Gál. J. Anna hímzett. Ezt a ruha felirata is tudatja velünk: „Varta. 1955. be Gál. J. Anna.”

jo03

Leltári száma: 2009.03.44 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, Zsobokról származik. 1 szélből, 56 cm széles és 95 cm hosszú, fodorvászonból készült keresztszemes hímzéssel díszített takaróruha. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk, hogy ezt a textilt a kosárra borították, mikor valamilyen élelmet vittek benne, akár beteg asszonyhoz, akár a bálbakészültek.

Érdekessége, hogy a lovas ábrázoláson kívül kívül sok állat megjelenik a díszítésben, így találunk mókust, kutyát, sast és sárkányt is. Két szélét azsúrozással díszítették.

jo04

Object of the week

This fabric was used for covering the food in the basket, when the women took some food for example to a sick woman, or even to the ball. This object is from Zsobok (Jebucu, Cluj County).

jo07

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Ezúttal a hét tárgyaként egy marhabőrből készített pásztortarisznyát ismertetünk.

Leltári száma: 2015.13.08

Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo01

Ez a tárgy vásárlás útján került gyűjteményünkbe. Kallós Zoltán egy gyerővásárhelyi asszonytól vásárolta a tarisznyát, kinek elhunyt férje használta, a ma már a kalotaszegi szobánkban megtekinthető bőrtarisznyát. A pásztortarisznya kb. 20x20 cm nagyságú, és 60 cm hosszú bőrszíjjal ellátott. Felülete fém díszítésekkel ellátott, külön figyelmet érdemelnek az I. és II. világháború idejéből származó katona gombok.

jo03

A tarisznya egy-két pánttal vállon vagy háton hordozható kisebb-nagyobb méretű zsák, táska, amelynek számos – vászonból, bőrből, gyapjú szőttesből készített – formai változata ismeretes. Különböző tarisznyák használata megfigyelhető a legtöbb európai népnél, a tárgy mélyen gyökerezik az európai műveltségben. Kifejezésre jut ez a tény a népmesékben, ahol gyakran említik a hős tarisznyáját.

jo05

A bőrtarisznya a magyar nyelvterület legnagyobb részén ismeretes, de a Dunántúl kivételével csak egy-egy foglalkozási réteghez tartozók, főként a pásztorok, a vadászok, csőszök és kerülők használták. A bőrtarisznyát vagyszíjgyártóktól vásárolták, vagy maguk állították elő. Rendszerint használt csizma szárából készítették. A pásztorok „jágeros” bőrtarisznyája különösen díszes kivitelben készült: rézcsattal, bőrsallangokkal, állatalakot, virágot mintázó bőrrátétekkel, rézveretekkel díszítették. Benne tartották a legfontosabb apró használati tárgyakat (acél, kova-tapló, bicska, tükör, fésű, bajuszpedrő) és az elemózsiát, szíjára csatolták a fából faragott, díszes ivókanalat. (MNL)

jo07

Ennek a tarisznyának külön érdekessége, hogy díszítésként világháborús katona gombokkal van kiverve. Ezeken a gombokon felfedezhetjük a Magyar koronát, a Habsburg koronát, a Habsburgok kétfejű sast ábrázoló jelvényét. Valamint találunk virágmotívumos gombot, I. világháború idejéből származó tüzérgombot, sőt olyat is, amelyen a feltüntetett szám a katona ezredszámát jelöli. Egy, pedig a Duna Gőzhajózási Társaság gombja a Monarchia idejéből.

 

Object of the week

The object of the week is a leather bag. It was used by shepherds. This is from Gyerővásárhely (Dumbrava, Cluj County), Kalotaszeg. It’s interesting, because on the bag as a decoration, you can find soldier buttons from the time of the World Wars.

jo12

 

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 33 vendég és 1 tag böngészi