kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚNIUS 1. Gyermeknap

Egy  viszonylag újabb keletű szokáshoz, a gyermekeknek – és talán felnőtteknek is – olyan kedves naphoz egy régi tárgyat kapcsolunk. Gyermeknap alkalmából múzeumunk egy különleges darabját mutatjuk be, a cumisüveg felmenőjét, a csecses csuport.

jo01

Ez a műtárgy vásárlás útján került múzeumunkba, származási helyét pontosan nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy Tordáról vagy Kolozsvárról származik. A cumisüveg térhódításáig gyakran használt, praktikus eszköz volt, hiszen a hasán lévő kiöntőcsövön keresztül a csecsemő a folyadékot könnyen kiszívja. Ólommázas cserépedény.

Leltári száma: 2009.02.73 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo02

A gyereknapot első alkalommal 1925-ben a genfi Gyermekjóléti Konferencián  említették meg először, ahol 54 ország képviselői elfogadtak egy gyermekvédelmi nyilatkozatot. Ezután sok országban bevezették a gyermeknapot.

jo04

 Romániában szovjet hatásra kezdték el ünnepelni. 1949 novemberében tartották meg Moszkvában a Demokrata Nők Nemzetközi Szövetségének gyűlését, ahol a szovjet propaganda témáit tárgyalták meg: a résztvevők úgy látták, hogy az "imperialista veszélytől" senki nem menekülhet, sőt a gyerekek sokkal jobban ki vannak téve a veszélynek. Kijelentették, hogy sürgősen tenni kell valamit a gyermekek körülményeinek javítása érdekében, és ezért  június 1-jét a gyermekek nemzetközi napjává nyilvánították. A moszkvai határozatot hamarosan a többi kommunista állam is átvette, így a Román Munkáspárt 1950. március 22-én tartott ülésén első napirendi pontként szerepelt a nemzetközi gyermeknap megrendezésének kérdése. Romániában tehát 1950. június 1-jén ünnepelték meg először a gyermeknapot.

A rendszer azóta változott, de a gyermekek nemzetközi napját, a gyermekeket ma is ünnepeljük.

jo05

 

The object of the week

June 1th, International Children’s Day

This day is celebrated since 1950 in Romania. Because of the international children’s day, the object of the week is a mug with beak. This is the predecessor of the nursing bottle. Because of his shape, the baby can easily drink from it.

jo06

 

A hét tárgya

A hét tárgya

MÁJUS 25. ORBÁN NAPJA

Orbánt a néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a szőlőben, és Orbán-napon  körmenetben keresték fel azt. Orbán napjához kapcsolódunk a hét tárgyával: vagdalásos párnahuzat szőlőfürttel és szőlőlevéllel.

jo03

Leltári száma: 2003.22.30 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab Válaszútról került a múzeumunkba, itt vásárolta Kallós Zoltán. Vetett ágyra valóünnepi párna, díszes, nem használatos darab. 1930-40-es években készülhetett, házi vászonból,vagdalásos hímzéssel. A vagdalásos elnevezés arra utal, hogy a vászon szálait, a minta szerint felvágják és kihúzzák. A szálakat mindkét irányban úgy húzzák ki, hogy ezáltal  négyzetek keletkezzenek. Az elvágott szálak végződéseit apró, egyenletes laposöltésekkel varrják le, az áttört felületeken a szálakat körülsodorják. Ez a módszer csak sűrűszövésű,  kemény vászonnál  alkalmazható, lazább alapanyag esetében körülvarrt minta után vágják csak át a kihúzandó szálakat. Ez a technika az egész magyar nyelvterületen ismert és használatos volt.

jo06

A szőlőtermelő falvak Orbántól a szőlőhegy védelmét és a bő termés biztosítását várták. Orbán tiszteletére a nagyobb szőlősökben szobrot állítottak. Volt, ahol fatörzsből vagy szalmából készítették. Jó idő esetén egész nap óbort ittak, és Orbán szobrát vagy az őt jelképező tárgyat borral locsolták, dicsérték. Rossz idő esetén szidták, köpködték, locsolták, pálcával verték, a szalma vagy fa Orbán-jelképet elégették (Borus 1981: 53). Adonyban virágokkal és zöld ágakkal feldíszített kápolnában tartották az Orbán-napi misét. Ezekből a virágokból mindenki igyekezett egy keveset a présházba vinni, abban a hitben, hogy az Orbán-napi szentelt virág megvédi az épületet a villámcsapástól (Lukács 1988: 104). (MN VII.)

jo07

Az erdélyi szász szőlősgazdák védőszentje volt Orbán, tiszteletére, a gazdák és a szőlő védelme reményében istentiszteletet tartottak. Úgy vélték, hogy csak eddig a napig kell félteni a szőlőt,mert ha eddig nem fagy meg, akkor az évben jó szőlőtermés várható. (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások)

 

Object of the week

May 25th Day of Orban

Pillowcase with grape motive

jo08

The wine-growers believed that this day is the last one,  when the grape can freeze. When the weather is warm that day, they can expect a good harvest. Therefore the object of the week is a pillow case with grape motive on it, from Válaszút.

jo10

 

A hét tárgya

A hét tárgya

A hétvégén üljük Pünkösd ünnepét, sor kerül tehát a csíksomlyói pünkösdi búcsúra is. A gyimesi és moldvai csángók által kedvelt és minden évben meglátogatott búcsújáróhely Csíksomlyó. Kallós Zoltán előszeretettel dokumentálta ezt a hosszú zarándokutat és a búcsún való történéseket. Így a hét tárgyának egy gyimesi csángó családot ábrázoló fotót választottuk ki Kallós Zoltán fotótárából, a 70-es évekből.

csángó fiúk

Adattári száma: HH_CD_KaZo_FoND_009_FoD_01_01_07-08 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Pünkösd neve a görög pentekosztész „ötvenedik” szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.

Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep, május 10-e és június 13-a között. A magyar pünkösdi szokások a keresztény ünnephez pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdi zöldágazás, májusfa, valamint pünkösdi mulatságok, táncok, játékok.

Pünkösddel kapcsolatos időjárás- és termésjóslásra is van példa. Gyimes-völgyben úgy tartották, ha ilyenkor esik, akkor jó termés várható. Baranyában, Palicson is mondják: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz.” Az eső azonban nem kívánatos, mert a „pünkösdi eső ritkán hoz jót” (Penavin 1988: 94).

A pünkösdi harmattal kapcsolatosan is élt az a hit, hogy gyógyító-, varázsereje van. Turán pünkösdkor harmatot szedtek, amit a szembaj ellen tartottak foganatosnak. A zsebkendőbe szedett harmatot pedig a szeplő ellenszerének. Turán a falon függő szentkép elé virágokat is tesznek, például vadbodzát, ha valaki beteg, ebből főznek neki teát.

Mint minden nagy ünnepen, ilyenkor is tiltották az állatok befogását és a kenyérsütést is. (MN VII.)

The object of the week

Photo of Kallós Zoltán

The picture is taken at the pilgrimage of Csíksomlyó at Pentecost. It portrays a praying family at the church. The family is from the Gyimes valley.

 

A hét tárgya

A hét tárgya 

MÁJUS 12., 13., 14. PONGRÁC, SZERVÁC, BONIFÁC (FAGYOSSZENTEK)

Az ókeresztény vértanúkat az erdélyi magyarok fagyosszenteknek nevezték, mert az időjárás ilyenkor rendszerint minden évben hirtelen hidegre fordult. Ezen napok időjárásából az azévi bortermésre következtettek.

Így a hét tárgya: csatlós kancsó

Leltári száma: 2015.08.24 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány

jo01

A csatlós kancsó népi megnevezése a nagy boroskancsónak, melynek kiöntőnyílása formázott és fedett. nagy űrtartalmú, körülbelül 3,5- 4 liter.

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, Kallós Zoltán egy kőrösfői régiségekkel kereskedő árustól vette meg. Elmondásából tudjuk, hogy a kancsó Szilágyságból, Zilahról származik. Ez a jellegzetes zöld színéből és a mintázatából is látszik.

jo05

A 20. század elején a gyári termelés visszavetette a hagyományos zilahi kerámia iránti keresletet, így az állam közbeavatkozott, hogy meg tudja menteni. Ennek okán az 1900-as évek elején iparművészeti tanfolyamokat tartottak a fazekasok számára, ahol új technikákat és mintákat, színeket tanultak meg a mesterek. A kerámiák kivirágoztak. Ennek a folyamatnak az eredménye ez a zöld szín is.

jo07

A szentek legendája és az időjárással kapcsolatos megfigyelés között nincsen összefüggés, a néphagyomány azonban teremtett. Topolyán úgy tartották: „Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok – ezért haragusznak ránk emberekre és évről-évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket” (Borus 1981: 53). Berettyóújfalui rigmus szerint: „Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot ráz” (Sándor M. 1976: 223). Nagydobronyban úgy tartották, ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz termés várható. Zagyvarékason úgy vélték, ha fagyosszentekkor nincs felhő, akkor sok bor lesz (Pócs 1964: 33). A Drávaszögben, Vörösmarton erről regula szól:

jo08

Sok bort hoz a három ác,

Szervác, Pongrác, Bonifác,

Ha felhőt egyiken se látsz!

(Lábadi 1988a: 300)

Ferencszállási mondóka, ugyancsak a szőlővel kapcsolatos:

Szervác, Pongrác, Bonifác; mind a fagyosszentök,

Hogy a szöllő e ne fagyjon füstöljetnek kendtök!

(Bálint S. 1980b: 275)

A földművelő munkában a fagyosszenteket többnyire megvárták, és csak utána ültették az uborkát, babot, paradicsomot. (MN VII.)

 

The Object of the week

12th 13th 14th of May

wine jug

This week’s object is related to the Ice Saints and to the folk believs of this period.

jo13

When the wether is nice, and there are no clouds, the wine harvest will be good that year. Therefore the object of the week is a wine jug from Zilah (Zalău, Sălaj county). The cca. 3,5-4 litre jug has the typical color and ornaments of the pottery made in the city of Zilah.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Május első napjához, a májusfa állítás szokásához kapcsolódunk a hét tárgyával, egy festett, virágozással díszített saroktékával.

Leltári száma: 2015.06.03 Lelőhely:  Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

A magyar nyelvterület nagy részén május l-jére virradó éjszaka állították, illetve állítják a májusfát. A május elsején állított fákat sokfelé éppen pünkösdkor bontják le. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.

jo01

 Kalotaszeg falvaiban az első világháború előtt szokás volt a zöldellés vagy zöldágazás, május elsejére virradó éjszaka. A zöld ágat minden díszítés nélkül a lányok kapujára vagy kerítésére tűzték. (MN VII.)

Kallós Zoltán elmondásából tudjuk, hogy Válaszúton is állítottak májusfát elsejére virradóra. Szekérrel mentek a legények a berekbe, többnyire olyan fát választottak, ami virágzik, majd maguk húzták  a szekeret haza. Egész éjjel őrizték a felállított fát, hogy el ne lopják, ha egy lánynak több udvarlója is volt, félő volt, hogy az egyik ellopja a másikét.

jo02

Enyhén stilizált olaszkorsós mintával díszített. A növényi ornamentika alapkompozícióinak a leglényegesebbike is ekkor alakult ki: a stilizált életfa, világfa tulajdonképpen termékenység-szimbólum. Ez a középtengelyre szimmetrikus felépítésű, többnyire 3–5 ágú fa vagy bokor, melyből, miután idővel eredeti vallási tartalmát elveszítette, a későbbi népművészetben is továbböröklődő virágtővé alakult.

jo03

A téka tárolóbútor, kis faliszekrény. Tároltak benne imádságos és egyéb könyvet, italos és orvosságos edényt, pénzt.

A téka helye korábban rendszerint a szoba főfalán, az ajtóval szemközt volt, különösen a szentsarokban; ennek megfelelően a tégla forma mellett gyakori a sarokba illő, 3 oldalú hasáb alakú, úgynevezett saroktéka. (Nl)

jo04

Ez a darab ajándékként került múzeumunkba, Kallós Zoltán egy barátjától kapta, kopott festésű volt és Kati néni (Gál Katalin, Mákófalva) újrafestette. Mákófalvi festéssel díszített, amit a leginkább a tulipánról ismerünk fel, ugyanis a terített tulipánt csak a mákóiak csinálják.  A téka méreteit tekintve 69 cm magas, 34 cm szélés, mélysége pedig 23 cm.

Object of the week

The object of the week is a decorated wall cabinet, which was placed in the corner of the room. It was redecorated by Gál Katalin from Mákófalva (Macău, Cluj county) with tulip ornaments and stylized tree of life. This links the object of the week to the tradition of the maypole installation. The maypole was set up by the boys as a present for the beloved girl.

 jo05

Bővebben...

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 105 vendég böngészi