Múzeumunk hamarosan újra látogatható lesz. Június 2-ától várjuk Önöket!.

kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

Kezdetét vette a XXV. Nemzetközi Mezőségi Népzene- és Néptánctábor Válaszúton. Ez alkalomból a hét tárgyának egy válaszúti párnavéget választottunk.

Anyaga kendervászon, bordó gyapjúszállal, díszítése kárászos, olaszkorsós és bőségszarus.

Kallós Zoltán vásárolta az 1950-es évek elején, feltehetően az 1800-as évek végén készült Válaszúton.

jo01

Leltári száma: 2003.14.03 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Bőségszaru általában gyümölccsel és virággal csordultig töltött szarv. - Az antik és reneszánsz művészetben a gazdagság, jólét, áldás és termékenység szimbóluma, Fortuna attribútuma. A keresztény művészetben a remény, az ősz, a föld, a folyók és a tenger allegóriájának attribútuma.

A mezőségi hímzések főleg párna- és lepedővégeken, kis és nagy abroszokon, kendők végein találhatóak. Ezeket kender- és pamutvászonra egyaránt varrták. Hímzőfonalnak pamutot, szőrt, bolti gyapjúszálat és a kendercérnát használtak. Túlnyomóan egy színt használtak: pirosat, bordót, feketét, különleges rendeltetésű tárgyakon pedig sárgát. A sokféle öltésformával pótolták a több szín hiányát, tették változatossá a munkákat. Válaszúton a geometrikus vagdalásos-laposöltéses munkát kedvelték. Mintakincsükben, mint eszmei készletben, megtalálható az országos mintaanyag jelentős része, ám megjelenítésük jóformán minden esetben egyéni. A varró minden darab készítésekor mintegy újrateremti a mintát kedve, igénye, ízlése, találékonysága szerint és teszi oldottá, kötöttebbé, lazábbá-tömörebbé, állóvá-mozgóvá. Jellemzőek a koszorús, az egymásba fonódó kettős füzéres, a hullámindás, a vízszintes tengely mellett tükörképszerűen kettős hullámvonallal tagolt és a talppal szembefordított virágvázas minták.

Object of the week

This week takes place the 25th International Folk music and Folkdance Camp in Válaszút. Therefore the object of the week is a pillow end from Válaszút (Răscruci, Cluj County). On the traditional broidery depicts a cornucopia, the symbol of plenty.

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Vasárnap, július 31-én kezdetét vette a XXVI. Nemzetközi Kalotaszentkirályi Népzene- és Néptánctábor. A tábor hetéhez kapcsolódva a kalotaszegi viselet kiegészítő darabját, egy sallangot választottunk a hét tárgyának.

jo01

Leltári száma: 2003.12.07 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a sallang vásárlás útján került a múzeumba. Készítési és használati helye a Nádas patak mentén, az úgynevezett „Cifra Kalotaszegen” található Méra. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk, hogy a kalotaszegi ruhadarabok mintája és színe fontos információkat hordozott viselőjéről. Mindig a leány és a menyecske ruhája volt a legcifrább, legdíszesebb. Ehhez a cifrasághoz, gazdagsághoz járult hozzá a sallang viselése is.

A sallang alapanyaga gyapjúszalag. Hossza a viselője magasságától függött, e darab 132 cm hosszúságú. Három különböző színű félbe hajtott szalagból áll, melyeket összefogva, a nyakba akasztva, hátul csüngve viselték a lányok, míg a fiatalasszonyok a mellény alól kilógva hordták. A gyapjúszalagok végei bojtokban végződnek. A szalag bojt feletti része, 36 cm hosszan mindkét oldalán szedettes szövésre emlékeztető mintával díszített. A szedettes minta egyik oldalát gyöngyök, másik oldalát pedig készen vásárolt flitterek ékestik. (Tötszegi Tekla: A mérai viselet változása a 20. században).

Object of the week

On the 31st of July started the 25th International Folk Dance Camp in Kalotaszentkirály (Sâncraiu, Cluj County). Therefore, the object of the week is a frippery from Méra (Mera, Cluj County). This ornament was specific for the young female dresses in the Kalotaszeg region.

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚLIUS 26. ANNA NAPJA

Szűz Mária anyjához, Szent Annához rendszerint a nők fordultak segítségért. A moldvai Lészpeden Szent Anna napján még 1945-1989 között is népes búcsút tartottak. (Pozsony 2006: 253.) Ez alkalomból Kallós Zoltán fotótárából választottunk egy témához illő fotót.
Adattári száma: HH_CD_KaZo_FoP_00330r Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma
A fénykép Demeter Antiné Jánó Annát ábrázolja, Kallós Zoltán egyik kedves lészpedi adatközlőjét. A fénykép a 40-es éveiben járó Jánó Annáról készült, aki épp Gyimesen járt búcsún.
Kallós Zoltán Anna nénitől ötvennégy mesét, tíz klasszikus népballadát, sok lírai dalt, vallásos énekeket és apokrif imákat gyűjtött. A népmesék lejegyzése meg is jelent Világszárnya címmel.

HH CD KaZo FoP 00330r
Object of the week

The 26th of July is the day of Saint Anne, the mother of the Virgin Mary. Saint Anne is the patron saint of the housewives and the mothers, that’s why the women prayed to her. The Moldavian Csángós had pilgrimages on this day.
Therefor the object of the week is a photo from Zoltán Kallós’ archive, with a Moldavian Csángó woman, Anna Jánó on her way to a pilgrimage.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚLIUS 20. ILLÉS NAPJA

Az Ótestamentumban azt olvassuk, hogy Szent Illés tüzes harckocsival és lovakkal, forgószélben ment fel az égbe. Szerte a magyar nyelvterületen úgy vélték, hogy ezen a napon erős viharok tombolnak. (Tátrai 1990: 193.) Az erdélyi magyarok pontosan számon tartották hogy, Szent Illés napja az erdélyi román pásztorközösségek legnagyobb nyári ünnepe.

A románok ezt a nyári jeles napot templomi istentisztelettel nyitották, majd utána három napig tartó zenés, táncos mulatsággal folytatták az ünnepséget. Az eladósorban lévő lányok a háromnapos táncmulatság idején mindennap újabb és újabb ruhában jelentek meg. A nagyobb juhászlegények e háromnapos ünnepség végére általában párt választottak, s a kiszemelt lányt rendszerint el is jegyezték.(Pozsony 2006.252.)

A táncmulatságot, és a sűrű ruhaváltást felidézve lesz a hét tárgya egy avasi román szoknya.

jo01

Leltári száma: 2003.06.92 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Avas vidék földrajzi elhelyezkedését tekintve a történeti Szatmár megyében az Avas hegység aljában található. Lakosságának többsége román, magyar lakossága a medence középső részén a Túr és Tálna patakok mellett Avasújváros, Kőszegremete és Vámfalu községekben él.

 A nehéz házi szőttesbál készült szoknya derekát élénk színekből kivarrt  dupla keresztszemes hímzéssel készült széles sáv díszíti. Ugyanezen színekből körbe sűrű szövés mintát utánozó hímzés tarkítja a szoknya alsó részét az alján csipkébe végződve.

 

Object of the week

20th of July , St. Elias’ Day

This day is an important holiday for Romanians. On this day Romanian communities across Transylvania organize festivities where the girls and boys met each other and even engagements took place. That’s why the object of the week is a Romanian skirt from the Avas (Oaşului) region.

jo05

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

A tavasszal vetett kender és a len nyűvése július elején történt. Ezután megkezdték a feldolgozását, hogy alapanyagként szolgáljon a kenderszőttesekhez. A kender feldolgozásának folyamata hosszú és időigényes; a felnyűvés után a kendert áztatják, törik, puhítják, fésülik és fonják.

A törés egyik eszközeként használták a mosósulykot. Ebből az eszközből több díszesebbnél díszesebb darabot őrzünk a múzeumban. Most egy olyan darabot választottunk ki, melynek különlegessége a nyelén kifaragott síp.

jo01

Leltári száma: 2015.04.68 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

A sulyok mintegy két arasznyi hosszú, téglalap alakú vagy felfelé szélesedő, nyeles lapátszerű, rendszerint keményfából faragott eszköz, amellyel a kilúgozott vásznat folyóvízben vagy a tóban a mosószékre fektetve sulykolják, csapkodják. A használatra készült mosósulykok legtöbbje egyszerű, díszítés nélküli, de készültek díszítettek is. Ezek közül említésre méltóak a kalotaszegi mosósulykok, melyek vésett, mértanias díszítményeikkel, rozettáikkal, tulipánjaikkal, stilizált leveleikkel tűnnek ki. A felföldi és a dunántúli mosósulykokon a vésett virágdísz az uralkodó. A dél-dunántúli mosósulykok díszítményeit festékkel vagy több színű spanyolviasszal is színezték. Készítésükkel a molnárok, a bognárok, a falusi faragók, a pásztorok foglalkoztak. A díszített mosósulykok leginkább ajándékba készültek a szerető, a jegyes vagy a fiatal feleség részére, s ezekre gyakran a megajándékozott nevét, az ajándékozás évét is rávésték. A mosósulyok egykor általánosan használt egyszerű ütőszerszám volt, hengeres, nyeles, bunkós végű formában, melyet a len törésére is alkalmaztak. Ebből alakult ki a ruhamosásra alkalmasabb táblás forma. (MNL.)

Object of the week

The beginning of July was the time of the hemp and linen processing. The hemp and the linen were used to make textiles. These plants were softened with a washing paddle. This object of the week is a decorated washing paddle.

Bővebben...

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 88 vendég böngészi