kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

OKTÓBER 5. A TANÁROK VILÁGNAPJA

1994-ben az UNESCO október 5-ét kiáltotta ki a Tanárok Világnapjának, emléket állítva annak az 1966. évi különleges kormányközi konferenciának, ahol elfogadták a pedagógusjogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Ez nagy lépést jelentett a tanárok számára státuszuk meghatározása szempontjából.

Ezen esemény alkalmából a hét tárgyának egy Kallós Zoltánról készült fotót választottunk, melyen tanítóként látható moldvai házigazdáival.

HH CD KaZo FoP 00659r

A fotó adattári száma: HH_CD_KaZo_FoP_00659r

Kallós Zoltán 1956-ban került Lészpedre tanítónak, ezzel egy régi vágya teljesült, mert mindig is szeretett volna eljutni Moldvába. Akkor még közel hetven magyar iskola működött, sőt Bákóban a tanítóképzőben magyar évfolyamot is indítottak.

„Ugyanazon tanterv alapján tanítottunk, mint Erdélyben, csak a román nyelv kapott nagyobb hangsúlyt, és a számtant is románul oktattuk. Első osztállyal kezdtem Lészpeden, nagyon jól éreztem magamat.” – idézi fel Kallós Zoltán

Pedig Moldvában elképzelhetetlen életviszonyok fogadták: bútorok nélküli lakás, közös tálból, kézzel való étkezés, kenyér csak egészen kivételes esetekben, többnyire puliszka helyettesítette.

Tanítóként egy népes családnál, Bálint János „Kormán” otthonában lakott, ahol családtagként kezelték a fiatal Kallóst. A három kisebbik lány lakodalmára meg is hívták, sőt, még az arrafelé nagy kitüntetésnek számító, csak rokonoknak járó zsebkendőt is kapott a vállára.

Moldvai tanítói pályája rövidre sikeredett, mert már 1957-ben felszámolták a magyar iskolát. (Csinta Samu: A lélekmentő. Kallós Zoltán első kilencven éve)

Object of the week

Since 1994 October 5 is World Teachers' Day. This day commemorates teachers and their organizations worldwide. Therefore, the object of the week is a photo from Zoltán Kallós’ photo archive. This shows us the ethnographer among Moldavian Csángó women. Between 1956–57 Kallós was a teacher in Lészped (Lespezi, Bacău County).

 

A hét tárgya

SZEPTEMBER 29. SZENT MIHÁLY NAPJA

Szent Mihály napja kiemelkedik a szeptemberi jeles napok közül. Az állattartók és földművelők a gazdasági év fordulópontjaként tartották számon ezt a napot. A legelőre Szent György napkor kihajtott állatokat ilyenkor hajtották be. Ezzel egyidejűleg a pásztorok elszámoltatásának és a cselédfogadás időpontjaként is számon tartott nap volt ez. Az erdélyi szász falvakban úgy tartották, hogy a burgonya kiszedését Szent Mihály napig be kell fejezni. (MN. VII.; Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások)
A mezőgazdasági munkálatok mellett több időjárással kapcsolatos szólás és közmondás, időjósló hiedelem is ismert Szent Mihály napjához kötődően. Például a pásztorok az állatok viselkedéséből jósoltak az elkövetkező időszak időjárására. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét.
Szent Mihály napján emlegetett szólás:
„Aki Szent Mihály napján gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni.”
A gatya általában kendervászonból, vagy gyolcsból készült vékony, alsó testet fedő férfi ruha, míg a nadrág erősebb vászonból vagy szőrből, gyapjúból készített ünnepi, téli ruhadarab. Tehát ezért mondják, hogy aki Szent Mihály nap után is gatyát hord, úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet okos ember. Ehhez a szóláshoz kapcsolódva eheti tárgyunk egy fekete posztó nadrág.
Leltári száma: 2015.01.18.3 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo01

Ez a nadrág Hargita megyéből, Farcád faluból származik. 1926-ban készült házi posztóból. Lőrincz Pál hordta ünnepi viseletként. Elől két zsebe között gombbal záródik. Hátul két oldalt a méret szabályozására használt pánt és kapocs, szárai végén talpalóval ellátott. Szabása úgynevezett priccsesnadrág, csizmanadrág szabás. A felső lábszáron bővebbre, a csizma felett elálló félkörívvel, az alsó lábszáron pedig szűkre szabott. Ez a nadrág az angol lovassport öltözete, hazánkban a földbirtokosok és a gazdatisztek hozták divatba. A parasztok között főként az I. világháború után terjedt el. (MNL)

Object of the week

On 29th September is the feast of Saint Michael. This was an important day in the rural communities, many of the traditional agricultural activities took place on this day. So many folk beliefs and customs are linked to this day.
A Hungarian saying tells, that “You shouldn’t ask for advice from someone, who dresses up in trousers on Saint Michaels Day”. This is because after this day the weather is chilled, and the peasant wore thicker pants in autumn and winter. Therefore the object of the week is a men’s trousers made in 1926.

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

SZEPTEMBER 21. MÁTÉ NAPJA

Erdélyben és Partiumban Máté napján kezdték az őszi búzát vetni. A gazda ilyenkor tiszta ruhába öltözött, a gabona magvakat pedig szenteltvízzel hintette be, majd szótlanul kiment a határba. Vetés közben nem káromkodhatott, majd annak végeztével jó magasra dobta az utolsó magvakat, hogy a gabonaszálak is oly magasra nőjenek a földjén, és a következőben évben jó termés legyen. (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások)

A vetést végző ember a nyakába akasztott vetőzsákból vagy abroszból, ritkábban a derekára kötött kötényből vetette a magot. Emiatt választottuk a hét tárgyának ezt a mezőségi táblás abroszt.

jo01

Leltári száma: 2006.01.03 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

A vető egyik kezével a zsák száját, vagy az abrosz összefogott két csücskét tartja, a másikkal vet. Ütemesen lépeget előre és minden lépésnél maréknyi magot nagy ívben elszór maga előtt. Némely vidéken csak minden második lépésre, azaz ugyanarra a lábra vetnek. (MNL) Sokszor használják vetésre mágikus célzattal a karácsonyi abroszt, ami a karácsony estéjén feldíszítésre kerülő asztal éke.

Object of the week

September 21st is the feast of Saint Matthew the Apostle. In the traditional Transylvanian communities this day was the day of seeding of the autumn wheat. Therefore the object of the week is a tablecloth, which can be used for carrying the seeds.

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Idén az iskolai tanév első napja szeptember 12-re esett. Az iskolakezdés napjától a gyerekek mindennapjainak része lesz az iskolába járás, a tanulás, a leckeírás. Régen, a falusi társadalomban a gyerekek iskola után még a mezei és a ház körüli munkálatokból is kivették részüket, így a tanulás sokszor estére maradt.
Az esti tanuláshoz, íráshoz, olvasáshoz kapcsolódva a hét tárgyának egy petróleumlámpát választottunk.

jo01

Leltári száma: 2015.03.30 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma
A villanyvilágítás elterjedése előtt, a 19. század utolsó évtizedeitől a legszélesebb körben elterjedt lakásbéli, házkörüli világító eszköz a petróleumlámpa volt, amely az ásványolaj lepárlásánál elváló viszonylag magas forrpontú, kevésbé robbanásveszélyes petróleum hasznosításával működik. A petróleum csavarszerkezettel szabályozható lámpabélen át szívódik a lámpa égésterébe. A petróleumlámpa intenzív fényét, tökéletes égését cilinder alakú üveghengerrel biztosítják, amely az égési hő energiáját felhasználva dinamikus levegőáramlást tesz lehetővé.
A petróleumlámpa gyári tömegtermék. Széles körű elterjedése a falusi élet polgárosodásának egyik legjellegzetesebb tárgyává vált. A petróleumlámpák általános használatbavétele a falusi művelődés szempontjából is jelentős előnnyel járt, mivel viszonylag olcsón üzemeltethető és nagy fényerejű világítószerkezetként a paraszti munkára kevéssé alkalmas téli időszakban délután és esténként a könyv- és újságolvasás lehetőségeit kiszélesítette.
A petróleumlámpa használatának hátránya a lakás levegőjének szennyezése és a lámpakezelés viszonylagos munkaigényessége (gyakori tisztogatás) volt. (MNL)
A hét tárgyának választott darab gyári üvegből készült üvegtalppal ellátott, fényerőssége állítható. Falra akasztható, tükrös, a tükör szerepe, hogy megnövelje a lámpa fényét.

Object of the week

The school started on September 12th, therefore the object of the week is a kerosene lamp, which at his time helped the children in the villages to study after sunset.

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Szeptember 8. – Kisasszony napja

Szűz Mária születésnapján Erdély-szerte búcsúkat szerveztek, ugyanakkor a római katolikus közösségekben ez a nap jelentős ünnepnek, tehát dologtiltó napnak számított. Számos mezőgazdasági munkálat (pl. őszi vetés) kezdetét, a fecskék távozását jelezte. Zabolán például eddig a napig volt ajánlatos az őszi gabonát elvetni, mivel utána hirtelen hidegre fordult az idő. (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások)
Időjárásjóslás is fűződik ehhez a naphoz. Bugyborékos vagy ritkaszemű eső – esős időszakot jósol. Úgy vélték, hogy Kisasszony-napkor rózsát hány a nap. A Középső-Ipoly menti községekben az asszonyok felmentek a közeli dombra a felkelő napot nézni, abban a hitben, hogy meglátják benne Máriát és a nap körüli rózsákat.(MN. VII.)
A sóvidéki gazdák rendszerint Kisasszony hetére várták az első hóharmatot. Elsősorban az asszonymunkákat (pl. kenyérsütés, szövés) tiltották ezen a napon, mivel képzeteik szerint a kisasszonyok szigorúan megbüntették az ekkor dolgozókat. (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások)
A női dologtiltáshoz kapcsolódóan a hét tárgya egy csónakvetélő.

jo01 2

Leltári száma: 2015.04.93 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma
A vetélő az az eszköz, amelynek a segítségével a szövésnél a keresztfonalat a láncfonalak közé bevetik. Formája miatt gyakran nevezik csónakvetélőnek is. Mint általában, ez a darab is díszesen faragott. Ez árulkodik arról, hogy szerelmi ajándékként készítették. A szerelmi ajándékok nem csak a kapcsolat megerősödését szolgálták az udvarlás során, hanem fontos dokumentumai voltak a falu társadalma előtt a kapcsolat fennállásának. A legények ajándékai korábban elsősorban fontos használati tárgyak voltak, mint amilyen a vetélő is. (MNL)

Object of the week

On September 8th is celebrated the Nativity of Mary. This day was an important feast, on which there wasn’t allowed for women to work. Therefore the object of the week is a women’s work tool, a weaving shuttle.

Bővebben...

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 69 vendég böngészi